ამ გვერდზე წარმოდგენილია ფრაგმენტები კომპოზიტორ ვაჟა დურგლიშვილის
საბავშვო ოპერა–რევიუდან "სათაგური".

ლიბრეტოსა და ტექსტის ავტორი – გივი ჭიჭინაძე.

შემსრულებელი: ვოკალურ–ინსტრუმენტული ანსამბლი "მზიური" (მეორე თაობა).

უვერტიურა (ლურჯი ნისლი მოსდებია ზეცას).
  I სურათი – თოვლი მოდის.
  I სურათი – პაპა ესტატეს სიმღერა.
  II სურათი – კატის არია.
  II სურათი – ფიცხელას არია.
  II სურათი – ფიცხელას სიზმარი.
  III სურათი – საახალწლო სცენა.
  III სურათი – ესა–მესა.
  III სურათი – ფიცხელას გათავისუფლება სათაგურიდან.
  IV სურათი – კაფიაობა.
  ფინალი – მეგობრობამ შეგვაერთა.